.

Vysvětlivky k logu:

 Krumlov Radio - tak se jmenujeme

 Velké vlnovky - to je baroko

  Vodorovné čáry - to je voda ve Vltavě

  Ta dvě čísla - to jsou naše frekvence

(pouze pro duševně choré)