Rádio Krumlov

Roztančíme i mrtvého!!!

 

 

 

 

 

Rozhlasová stanice Rádio Krumlov pořádá pravidelně

různé společenskokulturní, kulturněspolečenské, sportovněspolečenské

a společenské akce, které významně, ale významně podporují

poslechovost a oblíbenost této rozhlasové stanice, tzv. Of ééééér.

Globálně vzato, zametáme listí v parku, krmíme holuby(když si je chytíme),

sbíráme starý plech, vodíme unavené posluchače našeho rádia

do jiné vysílací brambory, sbíráme brigádně brambory v JZB Záře,

následně z těchto brambor pálíme domácí hruškovici,

kterou pravidelně dáváme do soutěží na Rádiu Krumlov,

a také k rozboru na hygienickou stanici v obci Bělmo.

 

A taky někdy chodíme do práce.